RecycledArt

“Het is een mooie gedachte dat er in de wereld behoefte is aan hergebruik, erkenning en herkenning van bestaande producten. Kringloopwinkels springen als paddenstoelen uit de grond. RecycledArt schetst haar visie op de verhouding van gebruik en hergebruik en zij ziet daarin een emotionele verandering. Het bewust worden van hergebruik en toepasbaarheid neemt in omvang toe. Steeds vaker komen mensen bij elkaar op ontmoetingsplekken van herkenning, in communicatie en in duurzaamheid. Men houdt van deze uitingsvormen, die op basis van vrijwilligheid de gunfactor krijgen.”

— Debby en Andrew Aué

Eigen Werkelijkheid

Andrew Aué

Art & Design

Andrew Aué is een vormgever die zijn werk laat balanceren op de grens tussen kunst en design. Zijn werk onderscheidt zich door het gebruik van bestaande items als vernieuwd materiaal. Door verrassend te presenteren laat hij de toeschouwer de verleiding anders ervaren door te spelen met de marketingformule van een uniek product. Met dit stukje fantasie roept hij herinneringen en sentimenten op en slaat hij een brug naar de betaalbaarheid.

Mijn werk verhaalt onze creatieve gedachten, onze eigen werkelijkheid en de energie daarin. In het spanningsveld van divergentie vindt de ontmoeting plaats met de nadruk op de weergave van ongeduld, mijlenver, kwetsbaarheid en beweging waarbij de verschillende vormen zich uiten tot één of meerdere figuratieve beelden. De wereld waarin beschouwer, systematiek, chaos en wetenschap elkaar ontmoeten en waar fascinatie iets groots en veelomvattends zou kunnen vangen in een beeld van onszelf en dat van anderen. Het gedrag in een ruimte van onbevangenheid, vooroordeel, vrijheid en het onderbewustzijn. In deze buitengewone verzameling van het afbeelden of verbeelden van natuurlijke waarneembare voorstellingen zit een domein van gevoelens en ervaringen van mensen. Ik verwonder me over de gevoelens die creatieve explosies van gedachten in de uitvoering afdragen. Het gebeurt overal en altijd. Emoties, verlangens, verwachtingen en behoeften van mensen zijn maakbaar. Vormen, kleuren en lijnen spelen in deze waarneming een autonome rol.

Machtsstrijd van nervositeit tussen gevoel en verstand in een brein van chaos. Op zoek naar een manier dat het bewuste en verstandelijke zoveel mogelijk is uitgeschakeld ten gunste van het intuïtieve, onbewuste en spontane gevoel naar het automatisme. Dat leidt bijna altijd tot figuratieve beelden bij de beschouwer en vormt zich tot uitbeelding van surrealiteit.

Er zijn situaties die zorgen voor een nieuw inzicht en nieuwe verbindingen. Alles is namelijk met elkaar verbonden en niets kan als afzonderlijk worden beschouwd. Daarin is de eigen individuele vrijheid een verlangen jezelf te verliezen en één te worden met de verbinding door het durven los te laten.

Durven los te laten om grip te krijgen op allerlei complexe zaken in de stijl van ieders aanwezigheid. Het is ingewikkeld om je te hechten met iets wat je niet of niet goed genoeg reproduceert. De patronen en structuren van mijn werk verbeelden visueel realistische voorstellingen waardoor de beschouwer ruimte krijgt om het zelf in te vullen. Groeperen met eigen en afwijkende normen, waarden en doelen . Deze dans is de vernieuwingsbeweging van het lijnenspel zoals geluid en muziek de grondleggers zijn van ons ritme. Het verbinden van losse elementen door gebruik te maken van verschillende creatieve mogelijkheden tot een nieuw geheel en naar een verdwijnpunt te brengen. Een eigen kunstmatige wereld beschouwen als ons kunstwerk.